Prenosné hasiace prístroje a automatické hasiace prístroje

Dodávame tieto typy prenosných hasiacich prístrojov a automatických hasiacich prístrojov:

 

¤ Vodný hasiaci prístroj – TRIEDA POŽIARU A

Hasiaci prístroj je určený pre vnútorné a vonkajšie priestory, na hasenie pevných horľavých látok. Zákaz hasiť zariadenia pod napätím!!!

Dodávaný o objeme hasiacej látky 9 L.

———-

¤ Práškový hasiaci prístroj – TRIEDA POŽIARU ABC

Hasiaci prístroj je určený na hasenie pre: rodinné domy, továrne, nákladné vozidlá, firmy, obchody a ďalšie. Jeho využitie je široké, môže sa použiť na hasenie elektrických zariadení pod napätím do 1000 V, a to z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Dodávaný o objeme hasiacej látky 1 KG, 2 KG, 4 KG, 6 KG, 12 KG.

¤ Práškový hasiaci prístroj – TRIEDA POŽIARU D

Hasiaci prístroj je určený na hasenie alkalických kovov ako: hliník, horčík, draslík, sodík. Nemôže sa použiť na hasenie elektrických zariadení pod napätím!!!

Dodávaný o objeme hasiacej látky 6 KG, 9 KG, 12 KG.

———-

¤ Penový hasiaci prístroj – TRIEDA POŽIARU AB

Hasiaci prístroj je určený na hasenie predovšetkým vo vnútorných priestoroch ako sú: sklady, komerčné prevádzky. Možnosť hasenia elektrických zariadení pod napätím do 1000 v, a to z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Dodávaný o objeme hasiacej látky 6 L, 9 L.

¤ Penový hasiaci prístroj – TRIEDA POŽIARU ABF

Hasiaci prístroj je určený na hasenie pre: vnútorné priestory, reštaurácie, kuchyne, komerčné a priemyselné priestory s výskytom rastlinných. živočíšnych olejov a tukov.Možnosť hasenia elektrických zariadení pod napätím do 1000 v, a to z minimálnej vzdialenosti 1 m.

Dodávaný o objeme hasiacej látky 2 L, 6 L, 9 L.

———-

¤ Snehový (CO2) hasiaci prístroj – TRIEDA POŽIARU B

Hasiaci prístroj je určený na hasenie pre: horľavé kvapaliny, elektrické zariadenia pod napätím do 1000 V a prevádzky a stroje s jemnou mechanikou. Hasenie je možné vykonať z minimálnej vzdialenosti 1 m. Nie je vhodný na hasenie sypkých látok a horľavých prachov!!!

Dodávaný o objeme hasiacej látky 2 KG, 5 KG.

———-

¤ Automatický práškový hasiaci prístroj – TRIEDA POŽIARU ABC

Hasiaci prístroj je určený k montáži na strop alebo stenu miestnosti. Hasiaci prístroj sa automaticky uvedie do prevádzky, hneď ako sa zvýši teplota nad +68 °C.

Dodávaný o objeme hasiacej látky 6 KG, 12 KG.

¤ Automatický hasiaci systém – HASIVO FE – 36 hexaflourpropan

Hasiaci systém je určený na ochranu priestorov bez obsluhy ako: počítače, serverové miestnosti, elektro-skrine, telefónne ústredne, strojovne výťahov, elektromotory, vysokonapäťové káblové rozvody, sklady chemikálií a PHM, archivy a ďalšie iné…. Systém funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu a to záložným systémom, ktorý uvedie hasenie do prevádzky.

Web by DUMAS